Frankson Group

ELEVATORS

Frankson लिफ्ट

हामी फरक क्षमता र गति को यात्री लिफ्ट को सबै प्रकार निर्माण। हाम्रो नवीनतम यात्री लिफ्ट परिष्कृत इस्पात पिंजरे र न्यूनतम र सजिलो मर्मतका लागि नवीनतम इलेक्ट्रनिक घटक साथै प्रति आजको आवश्यकता रूपमा कम बिजुली खपत संग व.व.व.फ. बन्द पाश माइक्रोप्रोसेसर नियन्त्रक को चोम्प्रिसेस।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
USA Toll Free : 0013019603080
INDIA No : 00 91 9735784005

Click here to call us toll free